Számá dă Noj -
Vigyázz Reánk Egyesület!


Békési Andrea
egyesületi elnök
30/41-10-468, 72/510-421
fax: 72/510-422
E-mail: szamada@freemail.hu


Menedzsment iroda:
Pécs, Lánc u. 18. fsz. 2.
30/76-01-686, 72/510-421
fax: 72/510-422
E-mail: szamada@freemail.hu


Adószám:
18322154-1-02


Kapcsolatfelvétel


Vendégkönyv


Munkatársaink


Látogatói Statisztika

Copyright ©
Számá dă Noj -
Vigyázz Reánk Egyesület!

2013

Egyesületünkről . . .


Mi a Számá Dă Noj? Miért jött létre az Egyesület?

A Számá Dă Noj - Vigyázz Reánk Egyesületet pedagógusok, szociális munkások és más humán szolgáltatásban dolgozók hozták létre – a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal karöltve - 2002-ben. Úgy gondoltuk, hogy a Sellyei Kistérségben, többségében rendkívül nehéz körülmények között élő emberek életében sok esetben egy civil szervezet odafigyelése, segítsége fordulópontot jelenthet.

Küldetésünk

 • Hisszük, hogy a közösségi tereit vesztett aprófalvakban újra felépíthetjük az összetartozás, a közös felelősségvállalás helyszíneit.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a szükségletekre megfelelő válaszokként szolgáltatásokat vigyünk a nehezen elérhető településekre.
 • Hisszük, hogy mindenki gazdagodhat a környezete gazdagításával.
 • Tudjuk, hogy a megfelelő időben érkező segítség, szolgáltatás, kapcsolat, odafigyelés az egyes ember fejlődését, körülményeinek változását hozhatja.

Céljaink

 • Közösségi terek létrehozása: szükség van olyan helyszínre, vagy helyszínekre, ahol az emberek megoszthatják problémáikat, közös programokat szervezhetnek, közösen dönthetnek, mert így együtt nagyobb felelősséget érezhetnek környezetükért. És persze a közösség sok esetben segítheti az egyént céljai elérésében.
 • Hatékony érdekérvényesítés segítése a periférián élők problémáiban.
 • Szociális, egészségügyi és kulturális programok, folyamatos jelenlét.
 • Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat működtetése az érintett térség falvaiban.
 • Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok tanulás révén történő társadalmi integrációjának elősegítése.
 • Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő családok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő intézmények, társadalmi szervezetek között.

Kiknek segítünk?

Főként azoknak, akiknek egyedül nem megy: az alacsony iskolázottságú, főként tartós munkanélküli, perifériára szorult embereknek és gyermekeiknek, valamint a tömegközlekedéssel szinte elérhetetlen, infrastrukturális hiányokkal küszködő, forráshiányos falvaknak.

Tevékenységek, szolgáltatások

 • Tanoda és közösségi ház működtetése minden munkanapon
 • “Nyitott Ház” néven közösségi házakat hoztunk létre Gilvánfán és Magyamecskén. A közösségi házak valódi szervező és támogató központként működnek: tehetséggondozás, tanulássegítés, klubok, játszóházak, programok.
 • Ingyenes jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat
 • Rendszeres közösségi, hagyományteremtő és őrző, valamint multikulturális programok
 • A helyiek bevonása a programok előkészítésébe és bonyolításába gyakorlati terepet nyújt az együttműködési készség, az érdekérvényesítés, a tervezés és a felelősség tekintetében.
 • Átvállalt közművelődési feladatok: könyvtári szolgáltatás
 • Képzésekhez, érettségi szerzéséhez tanulástámogatás felnőtteknek
 • A felnőttek számára felkínált digitális írástudás és alapvető számítógépes kompetenciafejlesztés, az érettségi tárgyakból nyújtott felkészítők, a nyelvtanfolyamok – mind-mind növelik az esélyt a megfelelő állás megtalálásában és betöltésében Programjaink többsége az elsődleges célján (szabadidős, közösségi összetartás) túl számtalan olyan készséget fejleszt az ott lakó fiatalokban és felnőttekben, amelyek rendkívül fontosak a munkavállalásnál.
 • Pályázatok írása és segítség nyújtása pályázatok írásában
 • A térségben működő más civil szervezetekkel és önkormányzatokkal együttműködve számtalan esetben vállaljuk be munkahelyteremtő pályázataiknak képzési és mentorálási részét vagy segítjük pályázatírásukat.

H o l__d o l g o z u n k ?

A térkép forrása: TÉRKÉP Kft

 • Dél-Baranya - főként az Ormánság hátrányos helyzetű kistelepülésein: Gilvánfán, Magyarmecskén, Kóróson, Adorjáson és e falvak vonzáskörzetében.

Eredményeink

Az egyes projektekben megcélzott – és elért - eredményeken túl a legfontosabb sikernek tartjuk, hogy a településeken megindult az önszerveződés, illetve programjaink és képzéseink nyomán egyre többen saját maguk is keresik a kiutat a kilátástalannak vélt helyzetből.ÁLLÁSHIRDETÉS


nyelvszakos pedagógus munkakör
esetmenedzser munkakör

HÍREK


TANODA TÁMOGATÁS:
Gilvánfa
Magyarmecske

NYITOTT HÁZAK


Nyitott Ház Magyarmecske


Kászá dăsztyisză
Nyitott Ház,
Gilvánfa


animaltkep


Design/Development - Copyright © Ódor Péter 2013