Rólunk

KIK VAGYUNK MI? 

A Számá Dă Noj (magyarul:Vigyázz Reánk) Egyesület 2002-ben hozták létre cigány közösségben dolgozó oktatási és szociális szakemberek. Az Egyesület létrejöttének célja az volt, hogy intézményi hátteret biztosítson a dél-baranyai térségben dolgozó hátrányos helyzetű csoportok, főként cigányok társadalmi esélyegyenlőségét elősegíteni kívánó szakemberek munkájának, társadalmi integrációs és közösségfejlesztő programok megvalósításának.

Közhasznú egyesületünk alapszabályában szereplő tevékenységek között a következők szerepelnek:

 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • nevelés és oktatás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • képességfejlesztés;
 • ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása;
 • gyermek-és ifjúságvédelem;
 • emberi és állampolgári jogok védelme;
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek védelme és minden ezzel kapcsolatos tevékenység.

Az előbbiek megvalósításának érdekében egyesületünk programokat működtethet, intézményt hozhat létre az érintett térségben.

KIKNEK SEGÍTÜNK?

 • perifériára szorult családoknak
 • tanulni vágyó gyerekeknek, fiataloknak
 • alacsony iskolai végzettséggel, elavult szakmákkal rendelkező felnőtteknek
 • munkanélkülieknek
 • diszkrimináció áldozatainak
 • mindenkinek, akinek egyedül nem megy!  

HOL SEGÍTÜNK? 

Dél-Baranyában, főként az Ormánság hátrányos helyzetű kistelepülésein, Gilvánfán, Magyarmecskén és e falvak vonzáskörzetében.

 

MILYEN SZERVEZETI KERETEK KÖZT?

Civil szervezetként működtetjük egyes önálló projektjeinket, pályázati támogatások és adományok segítségével, a kezdetektől fogva a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal közös szakmai integráció keretében. A két szervezet nagy tapasztalatokkal bíró közös menedzsmentstábbal rendelkezik, akik több éve készítenek, és zökkenőmentesen bonyolítanak le uniós és hazai pályázatokat. A pályázati támogatások tették lehetővé projektjeink továbbfejlesztését, kibővítését, folyamatos működtetését. Jelentős a szervezetünk természetbeni adománygyűjtő tevékenysége és szakmapolitikai elismertsége is.

Tevékenységi területeink célkitűzései összhangban vannak a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó EU-s és magyar fejlesztési prioritásokkal. Programjaink során törekszünk a problémák organikus megközelítésére, az élet minden területére kiterjedő, az egyéni igényeket és szükségleteket maximálisan figyelembe vevő problémakezelésre.

A hosszú évek óta működő tanoda programunk mellett több más sikeres projektünk is működik a térségben, legtöbbjük Gilvánfán. Ezek közül az elmúlt években az egyik legfontosabb és legnagyobb hatást elért - a gilvánfai Önkormányzattal közösen bonyolított - KOMPLEX TELEP PROGRAM, ahol nem csak gyereket, fiatalokat, hanem teljes családokat vontunk be a fejlesztési folyamtokba.

 

 

Fő tevékenységeink

Gilvánfán 2008 óta működik folyamatosan tanoda programunk.
A komplex telep program 2014 óta biztosít lehetőséget Gilvánfa településen a jelenléten alapuló szociális munkát, melyet helyi és külső munkatársak is segítenek.
Az egyik legsikeresebb programunk a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal közösen működtetett Mozgó jogsegély és Szociális Tanácsadó Szolgálat.
2021. januárjában egyesületünk átvette a Biztos Kezdet Gyerekház - “Babaház”- működtetését.  A Babaházba a három év alatti kisgyermekeket és szüleiket várjuk.