KIK VAGYUNK MI?

For an English overview, please scroll down!

 

"

 

EGYESÜLETÜNKRŐL

A Számá Dă Noj (magyarul:Vigyázz Reánk) Egyesület 2002-ben hozták létre cigány közösségben dolgozó oktatási és szociális szakemberek. Az Egyesület létrejöttének célja az volt, hogy intézményi hátteret biztosítson a dél-baranyai térségben dolgozó hátrányos helyzetű csoportok, főként cigányok társadalmi esélyegyenlőségét elősegíteni kívánó szakemberek munkájának, társadalmi integrációs és közösségfejlesztő programok megvalósításának.

Közhasznú egyesületünk alapszabályában szereplő tevékenységek között a következők szerepelnek:

 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • nevelés és oktatás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • képességfejlesztés;
 • ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása;
 • gyermek-és ifjúságvédelem;
 • emberi és állampolgári jogok védelme;
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek védelme és minden ezzel kapcsolatos tevékenység.

Az előbbiek megvalósításának érdekében egyesületünk programokat működtethet, intézményt hozhat létre az érintett térségben.

KIKNEK SEGÍTÜNK?

 • perifériára szorult családoknak
 • tanulni vágyó gyerekeknek, fiataloknak
 • alacsony iskolai végzettséggel, elavult szakmákkal rendelkező felnőtteknek
 • munkanélkülieknek
 • diszkrimináció áldozatainak
 • mindenkinek, akinek egyedül nem megy!  

HOL SEGÍTÜNK? 

Dél-Baranyában, főként az Ormánság hátrányos helyzetű kistelepülésein, Gilvánfán, Magyarmecskén és e falvak vonzáskörzetében.

 

MILYEN SZERVEZETI KERETEK KÖZT?

Civil szervezetként működtetjük egyes önálló projektjeinket, pályázati támogatások és adományok segítségével, a kezdetektől fogva a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal közös szakmai integráció keretében. A két szervezet nagy tapasztalatokkal bíró közös menedzsmentstábbal rendelkezik, akik több éve készítenek, és zökkenőmentesen bonyolítanak le uniós és hazai pályázatokat. A pályázati támogatások tették lehetővé projektjeink továbbfejlesztését, kibővítését, folyamatos működtetését. Jelentős a szervezetünk természetbeni adománygyűjtő tevékenysége és szakmapolitikai elismertsége is.

Tevékenységi területeink célkitűzései összhangban vannak a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó EU-s és magyar fejlesztési prioritásokkal. Programjaink során törekszünk a problémák organikus megközelítésére, az élet minden területére kiterjedő, az egyéni igényeket és szükségleteket maximálisan figyelembe vevő problémakezelésre.

A hosszú évek óta működő tanoda programunk mellett több más sikeres projektünk is működik a térségben, legtöbbjük Gilvánfán. Ezek közül az elmúlt években az egyik legfontosabb és legnagyobb hatást elért - a gilvánfai Önkormányzattal közösen bonyolított - KOMPLEX TELEP PROGRAM, ahol nem csak gyereket, fiatalokat, hanem teljes családokat vontunk be a fejlesztési folyamtokba.

 


 ABOUT OUR ASSOCIATION 


The Számá Dă Noj (Hungarian: Vigyázz Reánk) Association was founded in 2002 by educational and social professionals working in Roma communities. The aim of the Association was to provide an institutional background for the work of disadvantaged groups working in the South Baranya region. By seeking to promote equal social opportunities for Roma people, and implementing social integration and community development programs the Association set its goal: to help!

The activities of our non-profit association include the followings: 

 • promoting social equality and opportunity for disadvantaged groups,
 • education and training;
 • social activity;
 • family assistance;
 • skills building;
 • dissemination of knowledge;
 • cultural activities
 • preservation of cultural heritage;
 • child and youth protection;
 • protecting human and civil rights;
 • and protection of national and ethnic minorities of Hungary in all related activities.

Fő tevékenységeink

KÁSZÁ DĂSZTYISZĂ- "OPEN HOUSE" AFTER SCHOOL SUPPORT PROGRAM – GILVÁNFA
AT THE CENTER OF THE WORLD - PRESENCE PROGRAM - GILVÁNFA
MOBILE LEGAL ASSISTANCE SERVICE AND SOCIAL ADVISORY SERVICE
"SAFE START" CHILDREN'S HOUSE - GILVÁNFA