"Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok ..." (Mt 25,35)

Rólunk

For an English overview, please scroll down!

 

A Szent Márton Caritas Alapítvány 2000 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy az Alsószentmártonban évek óta sikeresen működő sokrétű szociális, karitatív és közösségfejlesztő tevékenységeknek intézményi hátteret biztosítson, valamint sikeresen működő programjait–kibővítve és továbbfejlesztve–kiterjessze Dél-Baranya más halmozottan hátrányos helyzetű, főként cigányok által lakott településeire. Alapítványunk felekezeti hovatartozástól és politikai meggyőződéstől függetlenül segíti a rászorulókat.

 

Céljaink

 • A térségben élő, alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező, a társadalom perifériájára szorult csoportok – cigányok, tartósan munkanélküliek, veszélyeztetett fiatalok – társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabbá tétele.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű térség lakosainak szociális, egészségügyi és kulturális segítése.
 • Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok tanulás révén történő társadalmi integrációjának elősegítése.
 • Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat működtetése az érintett térség falvaiban.
 • Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő családok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő intézmények, társadalmi szervezetek között.

 

Célcsoportjaink 

 • Perifériára került társadalmi csoportok
 • Cigányok  
 • Munkanélküliek 
 • Alacsony iskolázottsági szinttel rendelkező emberek
 • Tartós betegségben szenvedők
 • Testi és szellemi fogyatékosok
 • Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok 
 • Egyedülálló idős emberek 

 

Közvetett célcsoport 

 • Általános és/vagy középiskolában tanító pedagógusok, alapítványunk munkatársai, önkéntes segítői 

 

Projekt irányítás – pénzügyi és szakmai menedzsment

 • Békési Andrea – projektmenedzser, igazgató,
 • Györei Istvánné, Ildikó - gazdasági ügyintéző
 • Lengyel Alexandra – gazdasági ügyintéző
 • Elmont Judit - projekt asszisztens
 • Varjú Anett - pénzügyi munkatárs

 

Folyamatosan működő programjaink, szolgáltatásaink

Folyamatos programjaink

 

Fő tevékenységeink

ALSÓSZENTMÁRTONI TANODA
KÖZÖSSÉGI HÁZAINK
FELZÁRKOZÓ TELEPÜLÉSEK PROGRAM
MOZGÓ JOGSEGÉLY-, ÉS SZOCIÁLIS TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT